logo2.png

BEHANDLING

Jag erbjuder psykologisk behandling med ett hälsobefrämjande helhetsperspektiv. Jag har erfarenhet av att hjälpa individer i alla åldrar när de inte är tillfreds i sitt mående, i sina relationer och/eller livssituation.

Tillsammans formulerar vi behandlingsmål utifrån dina/era önskningar och behov. Du/ni kommer för ett eller några samtal där vi ser om ni tror att jag kan vara den rätta för att hjälpa er framåt mot era mål. Terapikontakten kan vara allt ifrån några samtal till en längre kontakt beroende på behov och mål.

 

Jag har erfarenhet av att möta individer som vid enstaka tillfällen eller upprepat i livet brottas med känslor/affekter som hindrar eller styr deras tankar, beteenden och mående. Tillsammans identifierar vi känslor, tankar och beteenden som du önskar utmana och arbetar sedan tillsammans med att på ett friare sätt förhålla sig och kunna reglera dessa inre känslor, tankar och yttre beteenden för bättre balans.

Känslor av oro, ångest, nedstämdhet, ilska, skam, rädsla, ledsenhet och

brist på glädjeämnen och energi

går att få hjälp med. 

Känslor kan komma i obalans och antingen bli mer starka eller näst intill avstängda: Ibland är det svårt att känna igen och sortera bland känslorna och ångest eller avstängdhet framträder.

 

Ibland bjuder livet oss svåra situationer som skapar rädslor, smärta och vi erfar olika förluster. Självkänslan kan behöva stärkas.

Jag har erfarenhet av att hjälpa individer som kämpar med olika funktionsvariationer där exekutiva funktioner kan vara ojämna. Där koncentrations- och uppmärksamhets svårigheter kan vara svåra att förstå och acceptera hos sig själv. Jag har vidare erfarenhet att hjälpa individer med olika kroniska sjukdomar att hitta ett sätt att förhålla sig till sin sjukdom och nå någon form av acceptans.

Jag har erfarenhet av att arbeta enskilt med individuella terapier, föräldrastödjande terapier där du som förälder har behov av att kunna förstå och hjälpa ditt barn samt familjeterapier (par eller föräldrar & barn) där vi gemensamt identifierar erat behov och hittar ett sätt att kommunicera och förstå varandras perspektiv och hitta en väg framåt.

 

Jag är traumautbildad: 

I den evidensbaserade (metod med forskningsstöd) metoden Child parent Psychotherapy (CPP) för barn 0-6 år och deras familjer. CPP vilar på psykodynamisk-psykoanalytisk teoretisk grund med integrerade delar hämtade från teorier om anknytning, kognitivt beteende och social inlärning. Metoden är utformad för trauma inom omsorgssystemet och är bred i den mening att den lämpar sig för/har studerats för olika påfrestningar som ex våld i nära relationer, traumatisk förlust och allvarliga olyckshändelser. Målet med behandlingen är att minska traumarelaterade störningar hos barnet och samtidigt stödja och reparera barnets trygghet och tillit i relation till sin omsorgsperson. 

boy-447716__340.jpg

 

För barn, ungdomar och vuxna är jag utbildad i den evidensbaserade (metod med forskningsstöd) metoden Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, EMDR på grund och avancerad nivå. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvär efter svåra upplevelser som nu stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag ex överfall, övergrepp, olyckshändelser. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest, panikkänslor och svår sorg eller för reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. 

Jag har utbildning i Kognitiv beteende terapi (KBT) för psykodynamiker och där jag utöver grunderna utbildat mig i Unified Protocol (UP), vilket är en känslofokuserad, integrativ KBT metod som förenar evidensbaserade principer från alla tre vågorna av KBT. De åtta behandlingsmodulerna UP består av är bland de mest beforskade och verksamma behandlingsinterventionerna i KBT. UP skiljer sig från många andra KBT behandlingar i det att man behandlar alla typer av känslomässiga besvär inom ramen för samma behandling. Behandlingen inriktar sig på att hjälpa individen att möta svårhanterbara plågsamma känslor för att ge dem erfarenhet av att kunna bära och hantera dessa känslor. 

Jag har utbildning i Acceptance and commitment therapy, ACT. En terapimetodik i KBT anda. Målsättningen är att öka den psykologiska flexibiliteten och höja livskvaliteten. Att arbeta mot den egna värderade riktningen. Mindfullness är idag en teknik som många känner till och det är en av ACT- teknikerna.

Jag är utbildad i Individualiserad Autismrelaterad Terapi.

Därmed är jag väl insatt i forskning som finns avseende psykologisk behandling för dig med autism. För dig på spektrat skräddarsyr vi behandlingen. Vi bygger tillit och arbetar i din takt för ett tryggt och respektfullt samarbete som ofta kräver tätare tider. Ärlighet och tillit är grunden och takten avgör och styr du över. Inga överraskningar eller oförutsedda teman tas upp utan gemensamt utforskar vi dina behov.

Kontakt

anna.hjorvard@gmail.com

Mariestadsvägen 5, 541 45 Skövde

072 - 310 95 64