logo2.png

OM MIG

                         

Jag är av Socialstyrelsen legitimerad psykolog sedan mars 2010. Under Psykologprogrammets 5år ingick terapeutisk metodik, där mitt val föll på Psykodynamisk terapi (PDT). Är också utbidad i Kognitiv beteendeterapi (KBT) KBT för psykodynamiker.

Är för närvarande i slutfasen av specialistutbildningen i Klinisk psykologi barn och ungdom.

 

 

IMG_4591_edited.png

Jag har sedan avlagd psykologexamen en rad tilläggskurser; 

Behandlingsmetoder;

UP -Unified Protocol.

ACT- acceptance commitment therapy,

EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing Psychoterapy,

CPP- Child Parent Psychoterapy  

Individualiserad autismrelaterad terapi 

Utredningsmetoder:

TMU-team medicinsk utredning,

Kognitiva utredningstest;

Merril Palmer, WPPSI, WISC-V och WAIS. 

Neuropsykiatriska test; ADIR, ADOS, IVA-2. 

Specialistkurs i Evidensbaserad utrening och diagnostik av barn, ungomar och vuxna för psykologer.

Arbetslivserfarenhet

Jag har sedan studietiden erfarenhet av att arbeta på behandlingshem för ungdomar.

Jag har erfarenhet av behandling och utredning av barn och ungdomar på specialistnivå från arbete inom Barn och ungdomspsykiatrin. Där jag har gedigen erfarenhet av att differentialdiagnostisera

inom psykiatriska tillstånd för att rikta behandling. Har även arbetat på BUPs specialistenhet för de allra minsta barnen 0-6 år och deras familjer. Har examen i evidensbaserad utredning och diagostik av barn, ungdomar och vuxna på specialistnivå. Därmed har jag uppdaterad kunskap 2020 till fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar, samt värdera forskning på området. 

Jag har vidare arbetslivserfarenhet från privat verksamhet; Bräcke Diakoni med uppdrag främst riktat mot vuxna där uppdragsgivarna var vårdcentral, arbetsförmedling, försäkringskassa, rehabcenter med bland annat terapigrupper för individer som drabbats av cancer samt individuella samtal, smärtteam samt neuropsykiatriska utredningar av vuxna i team. På uppdrag av elevhälsan, basutredning av skolelever samt återgivningar till barn, föräldrar och skolpersonal samt elevhälsan.

Jag har arbetat på Barn och ungdomsmedicin där arbetslivserfarenhet av akuta och kroniska somatiska tillstånd och psykologiska behandling varit i fokus. Där kropp och själ på ett tydligt sätt tar plats. Jag har haft patienter enskilt från klinikens alla team onkologteamet, obesitasteamet, nutritionsteamet, neuroteamet, diabetesteamet, hjärtteamet,

enuresteamet, gastropatienter och haft uppdrag från avdelningen, dagvården, neonatal och mottagningsenheten.

 

Jag har genom mitt arbete själv erfarit kraften av den

utvecklingspotential

som finns i varje individ för positiv förändring i önskad riktning.

Ibland behöver vi hjälp att finna den kraften!

fall-3825996__340.jpg

Utbildning

psy_logo_80.png
psyforetag_logo_70.png

Kontakt

anna.hjorvard@gmail.com

Mariestadsvägen 5, 541 45 Skövde

072 - 310 95 64