top of page
logo2.png

UTREDNING

Jag erbjuder psykologutredning där syftet med psykologisk utredning är att förstå individen bättre. Jag har arbetat nära både barn, ungdomar och vuxna som länge kämpat med inlärnings-, koncentrations- och sociala svårigheter.

Individens styrkor och svårigheter kartläggs för att kunna rikta behandlingen.

Utifrån kartläggningen framkommer vad som behöver stärkas inom individen och vilka styrkor individen redan har. Jag har stor vana att informera och stödja människor runt individen med förståelse och kunskap för att kunna arbeta i riktning mot rimlig kravnivå i olika situationer.

Kunskap om individen förmedlas till de som individen önskar ska få ta del av kartläggningen:

Jag har erfarit stor utveckling hos individer som får större insikt och kunskap om sina styrkor och sina svårigheter. Endel önskar bara veta för egen del. Jag har även erfarenhet av goda samarbeten kring barns behov med föräldrar, skola och socialtjänst.

Jag har erfarenhet av att utreda på både bas och specialistnivå. Där jag har god klinisk kunskap och extra utbildningar i diagnostik av ADHD och autismspektrumstörningar (Neuropsykiatriska utredningar).

Har examen i evidensbaserad utredning och diagostik av barn, ungdomar och vuxna på specialistnivå. Därmed har jag uppdaterad kunskap 2020 till fördjupad förmåga att genomföra psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar, samt värdera forskning på området. 

Privat/ Skolor: För dig som privatperson eller för skolor erbjuder jag fullständig psykologiutredning. Utvecklingsnivå kan diagnostiseras om detta efterfrågas och screening för neuropsykiatri och psykiskt mående ingår. Diagnostisering av neuropsykiatriska diagnoser remitteras vidare om sådan grund finns.

 

Neuropsykiatrisk diagnostik: Utreds i team där jag som psykolog kan erbjuda en fullständig psykologutredning för dig som har behov av psykologisk kompetens i ett redan befintligt team. 

Samtalsforum/föreläsning: Erbjuder samtalsforum/föreläsning om autismspektrumtillstånd till skolor, arbetsplatser eller till er som familj eller dig som individ.

Jag är utbildad i Individualiserad Autismrelaterad Terapi

Därmed är jag väl insatt i forskning som finns avseende psykologisk behandling för dig med autism. För dig på spektrat skräddarsyr vi behandlingen. Vi bygger tillit och arbetar i din takt för ett tryggt och respektfullt samarbete som ofta kräver tätare tider. Ärlighet och tillit är grunden och takten avgör och styr du över. Inga överraskningar eller oförutsedda teman tas upp utan gemensamt utforskar vi dina behov.

Kontakt

anna.hjorvard@gmail.com

Mariestadsvägen 5, 541 45 Skövde

072 - 310 95 64

bottom of page